fbpx

Bi-OIL STB & WIP

úvod

Stills k storyboardu sú už nahodené v scéne s príslušnými modelmi. Jediné ktoré ešte chýbajú a ostávajú vymodelovať, sú jojoba, šípky a kvet.

 

Príslušné scény, napr. tie s produktom, alebo v úvode s mrakmi, sú rozpracované o prostredie okolo produktu.

Dané prostredie slúži na prepojenie sveta v ktorom trávime čas vonku, či už je to mesto, alebo príroda. Týmto spojením teda aj vytvoriť jednu symbiózu porduktu s okolím ktoré vplýva na našu pokožku.

 

Tak ako mraky a blesky nespôsobujú podráždenie kože, tak aj tieto elementy používame symbolicky bez konkrétneho významu v príbehu, ktorý je nadbytočný pre tento typ spotu.

Tieto elementy nám (aj s animáciou) pomáhajú odlíšiť sa od vizuálnej komunikácie konkurencie (čisté pozadie/kvietok/produkt).

 

Scény sa postupne budú dolešťovať a dopracovávať, každopádne tieto stills reprezentujú formu a smer ktorý by mali obsahovať a na ktorom sa budú stavať animácie.

 

ZÁBER Č.1

Mraky prídu zo strán a pri kontakte s textom budú vrhať blesky smerom k nemu.

ZÁBER Č.2

Strihom sa dostávame na hlavnú scénu kde vidíme produkt sa vznášať so súvisiacimi objektami (jojoba, kvet, šípka).

ZÁBER Č.3

Strihom sa dostávame na kolmý pohľad kamerou. Z prava smerom naľavo sa flaška rotuje. Kamerou pri konci záberu zoomujeme na flašku v strede.

ZÁBER Č.3 Alternatíva

Narozdiel od referencie kde bol produkt v tvare kužela, bi-oil má nepravidelný tvar a preto môže pohyb a aj celková kompozícia pôsobiť rozbito.
Keďže ideme v celom spote na plynulý flow a estetiku, v tejto verzii záberu by sme nechali produkt ležať a pri strihu doňho by sa flašky okolo tej hlavnej vstredy „rozišli“. Tiež zoom kamerou by bol plynulejší.

ZÁBER Č.4

Strihom sa dostávame do vnútra flašky. Guličky sú presne 50/50. Tento message podporíme či už vo voiceovery, tak aj typografiou.
Pozadie sa mení na farbu flašky.

ZÁBER Č.5

Strihom a odjazdom kamery sa dostávame opäť von a z flašky začne tiecť obsah. V tomto záberem môžeme aj nemusíme použiť typografiu, kedže všetko zaznie vo voiceovery.

ZÁBER Č.6

Strihom sa dostávame na scénu s „neviditelnou“ rukou a po jej chrbte sa začne liať telové mlieko a tým bude vykreslovať jej kontúry.

ZÁBER Č.6

Stále ostávame v tom istom zábere a do obrazu sa dostane levitujúca látka ktorá prekryje ruku s mliekom.

ZÁBER Č.7

Strihom sa dostávame na packshot a finálnu scénu kde pribudnú ešte modely jojoba, šípka a kvet. Podľa potreby sa scéna odfiltruje, keby bolo objektov na scéne veľa. Zatial rátame so všetkými keďže produkt je stále najdominantnejší a dobre odčítatelný.
 
Na tomto obrázku je už použitý final model produktu.

REFERENCIE

ZÁBER Č. 1

Test simulácie mraku, ktorý by nebol teda v zábere statický. 

Po pravej strane je test bleskov, ktoré by mali ciel „úderu“ samotný text. Keďže v celom spote navrhujeme aby nič nebolo štylizované a išlo to viac na reálne objekty, blesky by sme tiež použili reálnejšie namiesto objektu ikony. Render bleskov je surový výstup a samozrejme by sa dopracoval aj v compositingu.

Záber Č. 6

Test upravenej simulácie mlieka na ruke. Táto simulácia je viac refinovaná a už bližšie reprezentuje hlavný výstup. V stillke storyboardu je ruka viac pootočená a by sme videli prsty a teda lepšie vedeli odčítať tvar ruky.

FLOW

Referencia na celý flow spotu. Jednotlivé zábery nemusia na seba plynule naväzovať čo sa týka samotnej scény. Namiesto toho to celé prepojíme prispôsobením rýchlosti pohybu kamery a animácii medzi strihmi.

FARBY

 

Chceli by sme pracovať s doplnkovými farbami a používať reálne textúry pri predmetoch patriacim k scéne.

Stále by však celým spotom dominovala korálová farba. Doplnkové farby by boli používané, aby sa celá scéna nezaliala do jedného tónu.

 

V 3D je fyzicky simulované svetlo, ktoré teda môže sfarbiť scénu dominantnej farby používanej v scéne. 

Príklad: v reále oranžovo namalovaná celá izba, biele alebo čiernobiele objekty v nej potom pôsobia s oranžovým odtieňom a celý obraz je monochromatický. Obrázok nižšie je porovnanie iba medzi dvoma farbami látky v obraze

Ďakujeme za pozornosť.