fbpx

Bi-OIL STB & WIP

úvod

Stills k storyboardu sú už nahodené v scéne s príslušnými modelmi. Jediné ktoré ešte chýbajú a ostávajú vymodelovať, sú jojoba, šípky a kvet.

Model produktu Bioil je final.

 

ZÁBER Č.1

Mraky prídu zo strán a pri kontakte s textom budú vrhať blesky smerom k nemu.

ZÁBER Č.2

Strihom sa dostávame na hlavnú scénu kde vidíme produkt sa vznášať so súvisiacimi objektami (jojoba, kvet, šípka).

ZÁBER Č.3

Strihom sa dostávame na kolmý pohľad kamerou. Z prava smerom naľavo sa flaška rotuje. Kamerou pri konci záberu zoomujeme na flašku v strede.

ZÁBER Č.4

Strihom sa dostávame do vnútra flašky. Guličky sú presne 50/50. Tento message podporíme či už vo voiceovery, tak aj typografiou.
Pozadie sa mení na farbu flašky.

ZÁBER Č.5

Strihom a odjazdom kamery sa dostávame opäť von a z flašky začne tiecť obsah. V tomto záberem môžeme aj nemusíme použiť typografiu, kedže všetko zaznie vo voiceovery.

ZÁBER Č.6

Strihom sa dostávame na scénu s „neviditelnou“ rukou a po jej chrbte sa začne liať telové mlieko a tým bude vykreslovať jej kontúry.

ZÁBER Č.6

Stále ostávame v tom istom zábere a do obrazu sa dostane levitujúca látka ktorá prekryje ruku s mliekom.

ZÁBER Č.7

Strihom sa dostávame na packshot a finálnu scénu kde pribudnú ešte modely jojoba, šípka a kvet.

REFERENCIE

ZÁBER Č. 1

Test simulácie mraku, ktorý by nebol teda v zábere statický. 

Po pravej strane je test bleskov, ktoré by mali ciel „úderu“ samotný text. Keďže v celom spote navrhujeme aby nič nebolo štylizované a išlo to viac na reálne objekty, blesky by sme tiež použili reálnejšie namiesto objektu ikony. Render bleskov je surový výstup a samozrejme by sa dopracoval aj v compositingu.

Záber Č. 6

Test upravenej simulácie mlieka na ruke. Táto simulácia je viac refinovaná a už bližšie reprezentuje hlavný výstup. V stillke storyboardu je ruka viac pootočená a by sme videli prsty a teda lepšie vedeli odčítať tvar ruky.

Záber Č. 6 alternatíva

Náhlad pôvodnej simulácie a modelu ruky

FLOW

Referencia na celý flow spotu. Jednotlivé zábery nemusia na seba plynule naväzovať čo sa týka samotnej scény. Namiesto toho to celé prepojíme prispôsobením rýchlosti pohybu kamery a animácii medzi strihmi.

Ďakujeme za pozornosť.