fbpx

Kýblik—

Úvod

Chceli sme sa vyhnúť logu so symbolom, alebo znakom, ktorý by niečo konkrétne vyjadroval.

Namiesto toho sme zvolili čisto typografickú, hravejšiu cestu štýlom „na prvú“.

Logo

Tri rôzne návrhy typografie v jednom koncepte.

Návrh 1

Návrh 2

Návrh 3

Farby

Výber základných farieb, ktoré by boli aplikovatelné v celkovej vizualite a ďalších formátoch.

Pattern 1—

Nosný pattern, ktorý by prezentoval farebnú paletu a zároveň by zjednocoval všetkú grafiku od kontajneru až po sociálne siete. Téma patternu vychádza z horolezeckej steny. Rátame s tým, že sme v outdoore, preč od umelých lezeckých stien, ale myslíme, že je to na prvú odčítatelné pre lezcov, ale zároveň je to hravé aj pre nezaujatých.

Referencia

Grafický pattern Kýbliku

Pattern 2

Alternatívny návrh patternu, vychádzajúci z lana.

Ostatné

Ukážka prípadného rozpracovania na socials a pod.

Ďakujeme za pozornosť.

 

Táto prezentácia a jej obsah je výsledkom duševnej činnosti a podlieha príslušným ustanoveniam Autorského zákona. Autorom dokumentu je štúdio Tru Kru. Akékoľvek kopírovanie, použitie dokumentu ako celku, či jeho častí je bez predchádzajúceho písomného súhlasu štúdia Tru Kru neprípustné.