fbpx

Lidl—Spookies refresh

Cesta č. 1—Refresh Zemeguľa

Referencia na modely animovaných charakterov.

V tejto ceste by sme chceli podržať jednoduchý a hravý rozprávkový štýl

Zároveň by sme podržali pôvodnú „spooky“ atmosféru.

Cesta č. 2—Ježko basic

V tejto ceste by sme ponúkali kombináciu „full“ 3d hlavného charakteru ježka, ako sa plaví po rôznych svetadieloch.

Prostredie okolo hlavného charakteru by sme štylizovali ako divadelné kulisy. Tie by však stále boli posadené v 3D svetie a vytvárali by tak hĺbku v priestore pred aj za plaviacim sa ježkom.

Kulisy by sme vždy podľa danej krajiny farebne aj svetelne odlíšili, podľa toho v akom podnebí, alebo kultúre sa práve náš hrdina nachádza.

Cesta č. 3—Ježko proper

V poslednom, nami preferovanom návrhu, by sme celú scené vytvorili komplet v štylizovanom rozprávkovom 3D svete. Používali by sme reálne textúry s reálnym nasvietením scény aby obraz vytváral pocitovo pohľad na miniatúru.

Reálne textúry ako napr. drevo alebo kameň, by sme kombinovali s ručne modelovatelnými materiálmi ako je napríklad plastelina.

Ďakujeme za pozornosť.

 

Táto prezentácia a jej obsah je výsledkom duševnej činnosti a podlieha príslušným ustanoveniam Autorského zákona. Autorom dokumentu je štúdio Tru Kru. Akékoľvek kopírovanie, použitie dokumentu ako celku, či jeho častí je bez predchádzajúceho písomného súhlasu štúdia Tru Kru neprípustné.