fbpx

LIDL—Dobšinského rozprávky

Úvod

Animovanú časť spotu by sme vykreslili a rozanimovali čo najbližšie k atmosfére knihy. Do kresieb by sme dostali hĺbku v priestore a použili dynamickú kameru bez tvrdých strihov. Nakoniec aj tak, ako v referencii animácie a kamery nižšie, pri akcente na akciu by sme využili napodobenie slow motion efektu.

Referencia animácie a kamery

Hĺbka kresieb, minimalistická animácia charakterov s dôrazom na kompozíciu, dynamická kamera.

Detaily

Na niektoré prvky,

hlavne pri prechodoch

a v pozadí, využijeme efekt rozpíjania pri vykreslovaní nových scén. Necheme ale využiť tento efekt ako hlavný motív, skôr iba ako doplnok.

Packshot

Po prechode do produktovej časti spotu použijeme 3D animáciu knihy s kombináciou akvarelovej kresby

v pozadí.

—ilustračný render

Ďakujeme za pozornosť.

 

Táto prezentácia a jej obsah je výsledkom duševnej činnosti a podlieha príslušným ustanoveniam Autorského zákona. Autorom dokumentu je štúdio Tru Kru. Akékoľvek kopírovanie, použitie dokumentu ako celku, či jeho častí je bez predchádzajúceho písomného súhlasu štúdia Tru Kru neprípustné.