fbpx

Semtex—6s+15s

Úvod—

V týchto imidžových animáciách by sme sa zamerali na princíp energie a vyjadrili ju obrazovo podľa typu typu hero produktu Semtexu. Tieto energie by sme ukázali v 3D svete pri otváracom zábere videa a ďalšie zábery by sme kombinovali s 3D s 2D grafikou (patternami), typografiou a produktom.

 

Animácie by sme však vždy chceli „poháňať“ energiou (forces), ako napr. tlaková vlna, vietor, turbulencia atď…

Animácia a strih—

Každé jednotlivé video by sme chceli zostaviť v rovnakej šablóne. Tj. Otvárací záber, typografia, zoom-in na druh produktu (air, no sugar, juicy, cactus…). Každý konkrétny záber by bol vytvorený v rovnakej dĺžke, otváračka 3s, typografia 1-2s, zoom-in 2s… packshot 4s…

 

 

Výhoda tohoto princípu by bola, že všetky zábery by sa dali neskôr vyskladávať na rôzne variácie, prípadne vytvoriť aj dlhšie video na iné účely. Prípadne solo video iba pre grep/kaktus.

 

 

Tvorba záberov na celé sekundy nám sedí aj presne do hudby od Separa ktorá je 120bpm, teda strihovo by video šlo presne na beat.

 

 

Taktiež v každom zábere by sme mali timing animácie na typ slow-motion, ktorý by sa postupne spustil po štarte a pred koncom strihu/záberu. Tento timing nám jednoducho prepojí všetky zábery, aj keby sa pri recutoch obmieňali.

 

 

 

 

Príklad slow-motion a strihu—

 

Flow—

Jednoduchá ukážka ako funguje tento slow-motion princíp

Konštrukcia videa—

Každú príchuť Semtexu by sme vyrobili podľa tejto mustry. Jediný rozdiel by bol pri videu s odkomunikovaním messagu s redizajnom originálu, kde by sme urobili nultý záber na úplny začiatok, kde sa stará plechovka zmení na novú. Ďalej pokračujeme podľa mustry.

Záber 1—

Produkt priletí do obrazu a tlakovou vlnou spôsobí reakciu podkladu.

Záber 2—

Prestrih na typografiu s messagom (originál, redizajn, juicy, cactus, air, atď…), v podklade animovaný pattern z produktu.

Záber 3—

Zoomin na príchuť na plechovke.

Záber 4—

Typografický záber, a animovaný pattern z produktu.

Záber 5—

Packshot s konkrétnym produktom.

Koncept—príchute

Ako sme spomínali v úvode, chceli by sme v 3D prostredí používať animáciu, ktorá je poháňaná energiou.

Semtex Air—

Pri tomto produkte by sme využili prasknutie pozadia. Plechovka by však naň nedopadla. Vletela by zhora do záberu a neviditelnou tlakovou vlnou by praskla podklad. Z prasklín by sa potom zrodili bubliny ktoré by začali ísť smerom nahor ku kamere. Tieto bublinky by však neboli fotoreálne z vody, ale by boli 2D ako z patternu. Animačne by však mali fyzické vlastnosti bubliniek vo vode.


Táto scéna by bola použitá aj pri „no sugar“, kde by sme iba vymenili plechovku, pattern a jeho farebnosť.

Semtex Original—

Tu by sme ukázali energiu na látke, ktorá by mala textúru Originalu.

Semtex Juicy—

Inšpirovali by sme sa 2D patternom spojeným s grepom. Oproti referenčnému obrázku, by boli tieto „stonky“ hrubšie a vo farbe patternu, aby to štylizovane nadväzovalo na dužinu grepu. Po prílete plechovka spraví opäť shockwave, ktorý tieto stonky rozhýbe.

 

Semtex Cactus—

Podobnou metódou ako vo video ukážke vedľa, by sme vytvorili pri dopade plechovky okolo nej tŕne akoby štylizáciu kaktusu, keďže tak, ako v predošlých prípadoch, nechceme ísť naprvú a ukazovať rovno prísadu/ovocie.

 

Typografia animácia—

Okrem klasickej animácie typografie (zľava, zprava, zoom atď…) by sme vedeli použiť aj napr. takýto liquid efekt

Mood animácie—

Ukážka nami vytvoreného videa, kde sme na referenciu vytvorili sériu shotov, ktoré sme následne zložili do jedného videa. Toto video je vystavané podľa timingu/flowu, ktoré sme ukazovali v úvode tohoto treatmentu. Taktiež slúži ako referencia na plynulú kombináciu 3D a 2D grafiky.

Ďakujeme za pozornosť.

 

Táto prezentácia a jej obsah je výsledkom duševnej činnosti a podlieha príslušným ustanoveniam Autorského zákona. Autorom dokumentu je štúdio Tru Kru. Akékoľvek kopírovanie, použitie dokumentu ako celku, či jeho častí je bez predchádzajúceho písomného súhlasu štúdia Tru Kru neprípustné.