fbpx

Tipos—Logo animácie v2

Návrh 4

Pôvodný návrh, kde sme upravili príjazd loptičky do loga aby bol rýchlejší.

 

Celkové zrýchlenie pôvodnej scény, ktorá sa skrátila zo 3 sekúnd na 2. Príde nám už dosť tvrdá, môže pôsobiť, že dopadajúce objekty rozbijú hlavu ich váhou.

Adaptácia pôvodného návrhu na športový segment. Objekty lôpt sme sa pokúsili štylizovať, aby ostala celá scéna v jednom duchu. Rôzne tipy lôpt (aj ich veľkosti) by scénu zbytočne rozbíjali a vlastne sa vytráca zámer akým mal tento návrh pôsobiť. 

Nižšie na stillkách je ešte ukázaná varianta, kde by sme loptičky štylizovali aj farebne, teda sa aj viac priblížili k farbám tiposu. Guličky by sme naprieč segmentami odlišovali iba textúrou, nie tvarmi alebo povrchom. Za nás je toto odporučaná varianta.

 

Alternatíva k predošlej verzii, kde sme na ukážku doplnili k loptičkám aj puk. Skôr na ukážku, že to prestáva celé fungovať, ak dopadajúce objekty nie sú štylisticky zjednotené.

 

Ukázaná varianta s celým logom.

Keďže je treba dodržať veľkosť loptičky, aby sedela nad písmeno T v logu, ostatné začínajú na scéne zanikať.

Návrh 2

Upravená animácia s plným logom Tipos.

Športová verzia

Športová verzia s bez nápisu v logu podľa pôvodného návrhu.

Návrh 3

Upravená varianta s celým znením loga Tipos. Podľa pripomienok upravený je aj začiatok animácie ktoré sa podobalo na písmeno I.

Ďakujeme za pozornosť.

 

Táto prezentácia a jej obsah je výsledkom duševnej činnosti a podlieha príslušným ustanoveniam Autorského zákona. Autorom dokumentu je štúdio Tru Kru. Akékoľvek kopírovanie, použitie dokumentu ako celku, či jeho častí je bez predchádzajúceho písomného súhlasu štúdia Tru Kru neprípustné.