fbpx

Vinea—KV

Úvod

Hneď zo začiatku ukážeme, čomu by sme sa chceli vyhnúť. Viacmenej každý druhý nápoj komunikuje vizuálne identicky—splash+ingrediencia.

Naša paleta

Štylizácia

Stále však musíme vychádzať z rovnakých stavebných prvkov—sviežosť a chuť. Tieto by sme na vizuále  ukázali v štylizovanej podobe a tak dodali mu jedinečnosť. Vinea nápoj je vo svojej podstate tiež nie úplne bežný nápoj na ktorý existuje odpoveď od konkurencie. To by sme chceli zachovať aj vo vizuálnej podobe vrátane dynamiky spojenej s osviežením.

Ale aj pri vyššej miere štylizácie prvkov zachovávame fotorealizmus

Štylizácia—splash/liquid

Štylizovaný tvar splashu v spojení s realistickým materálom a nasvietením

—ľad

Moodboard

Ďakujeme za pozornosť.

 

Táto prezentácia a jej obsah je výsledkom duševnej činnosti a podlieha príslušným ustanoveniam Autorského zákona. Autorom dokumentu je štúdio Tru Kru. Akékoľvek kopírovanie, použitie dokumentu ako celku, či jeho častí je bez predchádzajúceho písomného súhlasu štúdia Tru Kru neprípustné.