fbpx

Virostop—30s

Úvod—

Storyboard a príbeh spotu nám ponúka posunúť vizuál o niečo vyššie. Navrhujeme opustiť „clipartový“ štýl a využiť dynamickú a modernú ručnú animáciu. Celkový vizuál aj animácia spotu bude tak na prvú jasne priraditelná k značke.

Referencia—Animácie

Animácie jednotlivých elementov ako sú napr. objekty s nápismi „chrípka“, alebo „bolesť hrdla“, vírusy a rôzne iné, urobíme dynamickou ručnou animáciou. Takto by sme sa animačne, aj vizuálne chceli viac odkloniť od staršieho „clipartového“ štýlu a oživiť celkový vzhľad spotu.

 

Referencia—Animácia hrdla

Pri efekte účinku spreju v hrdle, by sme chceli už vojsť na celú obrazovku do políčka komixu. Podporiť tým aj pohyb kamerou, akoby sme vošli do hrdla a aj animačne tento pohyb čo najviac využiť. Z hrdla sa už dostaneme do packshotu a tým svet komixu by sme už opustili.

Referencia—Ruka s produktom

Ruku chceme urobiť kompletne v 3D. Využijeme na to fotorealistický 3D scan ruky (model: 20 rokov, žena).

Tento prístup nám ponúka čo najlepšie odladenie akcie/animácie ruky (príchod od obrazu, chytenie pastilky až po sprej). Taktiež môžeme 100% zladiť pohyb kamery spolu s 2D animáciou.

Taktiež sa môžeme dodatočne pohrať s detailami, napr. nalakovať nechty.

Ukážka vybraného modelu ruky v 3D rendry.

Hudba—výber

Tak, ako sa chceme vizuálne odlíšiť, tak aj v hudbe sme vyberali namiesto klasickej lekársko-čakárňovej, dynamickejšiu a zároveň hravú hudbu, ktorá by nmám zapasovala do nášho konceptu.

verzia 1—naša preferencia

verzia 2—

Produkt—render

Ukážka rendra nami na final vymodelovaných a otextúrovaných produktov, s ktorými budeme pracovať v spote.

Ďakujeme za pozornosť.

 

Táto prezentácia a jej obsah je výsledkom duševnej činnosti a podlieha príslušným ustanoveniam Autorského zákona. Autorom dokumentu je štúdio Tru Kru. Akékoľvek kopírovanie, použitie dokumentu ako celku, či jeho častí je bez predchádzajúceho písomného súhlasu štúdia Tru Kru neprípustné.